Portal - Stary Sącz
polski Środa - 12 sierpnia 2020 Hilarii, Juliana, Lecha     "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa" - George Orwell
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 3 (190) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolontariat caritasowy prosi o posłuchanie
ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP - odszedł ostatni z prymasów >wolnościowych<
Marzec - KALENDARIUM
Strona tytułowa
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Abdykacja papieża Benedykta XVI
Święty Edward, męczennik - 18 marca
I Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w LO w Staryn Sączu
Występ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Konkurs recytatorski - >Poezja Wisławy Szymborskiej<
Czciciele Świętej Kingi z kolędą u Sióstr Klarysek
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Rozmowa z Markiem Ziębą i Elżbietą Sroką
VIII Koncert Kolęd I Pastorałek - Inauguracja Roku Jana Joachima Czecha
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
JAK TO JEST >BYĆ KOBIETĄ
>Kochać - jak to łatwo powiedzieć<
Zmagania gimnazjalistów podczas Dnia Europejskiego w LO w Starym Sączu
Ponadregionalny Konkurs >Poznajemy Parki Krajobrazowe<
Post się zmaga z karnawałem
Trzecia edycja Festiwalu Podróży I Przygody Bonawentura
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu
7 Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.

.
WOLONTARIAT CARITASOWY
PROSI O POSŁUCHANIE
 
                        „Zasadzeni w domu Pańskim (…)
                        Wydadzą owoce nawet w starości
                        pełni soków i zawsze żywotni…”
                                                         Ks.Ps.92.15
 
    Na wstępie z wyrazami wdzięczności, która jest pamięcią serca, przesyłamy najpiękniejsze życzenia, Przezacnej i Kochanej Siostrze Eleonorze Salamon, która jest przewodniczącą Parafialnego Oddziału Caritas i sprawdzonym przyjacielem ludzi dotkniętych wszelaką biedą. Niech przykład nam dawany zaraża innych społecznikowską pasją, a pomoc niesiona w potrzebie wraca łaską zdrowia, aktywności życiowej i Bożym błogosławieństwem, które każdego ubogaca nadzieją, światłem i radością.
    Tej radości, jaką rozkwita zawsze samarytańska służba Caritasu, życzymy naszym Przyjaciołom i Sympatykom, zwracając się znowu z serdeczną prośbą o wsparcie w przygotowaniu wielkanocnych paczek, tradycyjnie już doręczanych samotnym i ubogim, którzy są wśród nas.
.

.
Żywność można składać do koszy w kościołach, a ofiary pieniężne do puszek, albo bezpośrednio na ręce s.Eleonory, która zna potrzeby i najlepiej je z aktywem wykorzysta. Niech odnawia się dla wszystkich poranek Zmartwychwstania!
    Okres Wielkiego Postu, który zaczęliśmy, zobowiązuje do zatrzymania się, spojrzenia w głąb własnej duszy, rozejrzenia się wokół siebie. Może ktoś na nas czeka? Może kogoś samotnego ucieszy nasz telefon, albo odwiedziny zaplanowane w imię miłości miłosiernej, która jest źródłem wszelkiego dobra, nie tylko na ziemi. Na pytanie, gdzie tę miłość znaleźć, gdy się zgubiła wśród zabieganych dni, zainteresowanym dedykujemy wiersz M.Brovna, bo poezja budziła i wciąż budzi dobro drzemiące na dnie ludzkiego serca.
 
„Jeżelibyś mnie spytał, któryś jest na niebie…
Czym być chcę, czego pragnę, a dasz mi od siebie…
Czy mądrości, która wszelki byt przewierci, czy złota albo władzy, która świat otworzy
Czy sławy, którą każdy mój oddech pomnoży?
Nie zapragnąłbym również, choć szczęściem napawa.
O jedno bym Cię prosił: daj mi tej miłości, przed którą niczym mądrość, moc, życie i sława - modlił się poeta, a my za Janem Pawłem prosimy Cię,
Chryste, patrz w nasze oczy i ukazuj drogę Twojej miłości”
Pobłogosław Tym, którzy nią pójdą
Wolontariat i Zarząd POC
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech