Portal - Stary Sącz
polski Środa - 12 sierpnia 2020 Hilarii, Juliana, Lecha     "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa" - George Orwell
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 3 (190) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs recytatorski - >Poezja Wisławy Szymborskiej<
ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP - odszedł ostatni z prymasów >wolnościowych<
Marzec - KALENDARIUM
Strona tytułowa
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Abdykacja papieża Benedykta XVI
Święty Edward, męczennik - 18 marca
I Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w LO w Staryn Sączu
Występ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Czciciele Świętej Kingi z kolędą u Sióstr Klarysek
Wolontariat caritasowy prosi o posłuchanie
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Rozmowa z Markiem Ziębą i Elżbietą Sroką
VIII Koncert Kolęd I Pastorałek - Inauguracja Roku Jana Joachima Czecha
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
JAK TO JEST >BYĆ KOBIETĄ
>Kochać - jak to łatwo powiedzieć<
Zmagania gimnazjalistów podczas Dnia Europejskiego w LO w Starym Sączu
Ponadregionalny Konkurs >Poznajemy Parki Krajobrazowe<
Post się zmaga z karnawałem
Trzecia edycja Festiwalu Podróży I Przygody Bonawentura
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu
7 Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
Konkurs recytatorski
- „Poezja Wisławy Szymborskiej”
 
    Wisława Szymborska jest jednym z najwybitniejszych współczesnych twórców literatury polskiej. Wartość jej poezji została doceniona przyznaniem jej w roku 1996 Nagrody Nobla. Język jej wierszy nie jest górnolotny, poetka nawiązuje bezpośredni kontakt z czytelnikiem. W swojej twórczości porusza sprawy ważne, filozoficzne, refleksje związane z egzystencją człowieka i jego miejscem w świecie. Charakterystyczna jest dla niej postawa zadziwienia światem, zadawania naiwnych, prostych pytań, poruszania spraw, które wydają się już dawno rozpatrzone. Spod jej pióra wyszły między innymi teksty:
 
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.”
„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.
Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.”
„Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata
nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata.”
„Bez tej miłości można żyć mieć serce puste jak orzeszek malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń.”
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. (...) Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować.”
 
    Konkurs adresowany dla uczniów gimnazjów, w pierwszą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej, zorganizowała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs miał na celu przede wszystkim przybliżenie uczniom dorobku poetyckiego Wisławy Szymborskiej, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz ujawnienie uzdolnień uczniów i promocję talentów.
    Do udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły gimnazjalne w Gminie i wszystkie odpowiedziały dużym zainteresowaniem. Pierwszy etap konkursu odbył się na terenie szkół we współpracy z bibliotekarzami szkolnymi, którzy poprzez eliminacje szkolne wytypowali uczestników do II etapu. Do finału konkursu zakwalifikowali się:
 
Gimnazjum w Barcicach:
      1. Katarzyna Tokarczyk „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”
      2. Adam Krężel „Widziane z góry”
      3. Anna Kulig „Niektórzy lubią poezję”
      4. Aleksandra Gądek „Milczenie roślin”
 
Gimnazjum w Gołkowicach:
      1. Wioletta Kurowska - "Trudne życie z pamięcią"
      2. Klaudia Talar - "Notatka"
      3. Klaudia Stępka - "Chmury"
      4. Anna Rams - "Nienawiść"
      5. Kinga Krzak – „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”
 
Gimnazjum w Przysietnicy:
      1. Małgorzata Jabrocka – „Monolog Kasandry”
      2. Maciej Golonka –Obmyślam świat”
      3. Grzegorz Gizicki – „Notatka”
      4. Małgorzata Śmierciak – „Nic dwa razy”
      5. Agata Olszowska – „Zakochani”
 
Gimnazjum w Starym Sączu:
      1. Magdalena Chruślicka  - „Jak ja się czuję”
      2. Anna Rejowska - „Pomysł”
      3. Klaudia Siedlarz - „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”
      4. Paulina Zięba - „Niebo”
      5. Natalia Krzak - „Mapa”
 
Gimnazjum Prywatne w Starym Sączu:
      1. Wiktoria Obrzud „Miłość szczęśliwa”
      2. Julia Dumana „Rehabilitacja”
      3. Natalia Pietrzak „Drobne ogłoszenie”
      4. Marta Migacz „Pierwsza fotografia Hitlera”
      5. Martyna Faron „Koniec i początek”
.

.
    12 lutego 2013 r. w niedawno oddanym do użytku budynku filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Barcicach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Na finał przybyli również zaproszeni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele bibliotekarze. Młodzież zaprezentowała się pięknie. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani zarówno pod względem recytatorskim jak i doboru poezji do swoich predyspozycji. Wielu uczestników zaprezentowało wspaniałe aktorskie interpretacje.
    Duży problem z wyłonieniem laureatów miała Komisja Konkursowa w składzie: pani Helena Domańska, Małgorzata Gawrońska-Czech, Jolanta Młodkowska-Czech i Maria Sosin dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Po burzliwych obradach przyznano następujące miejsca:
  • I miejsce ex aequo otrzymały Julia Dumana z Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu oraz Klaudia Siedlarz z Gimnazjum im.J.Słowackiego w Starym Sączu;
  • II miejsca ex aequo jury przyznało Annie Rejowskiej z Gimnazjum w Starym Sączu oraz Kindze Krzak z Gimnazjum w Gołkowicach;
  • III miejsce otrzymała Małgorzata Jabrocka z Gimnazjum w Przysietnicy.
  • Wyróżnienie otrzymały dwie osoby: Adam Krężel z Gimnazjum w Barcicach i Wioletta Kurowska z Gimnazjum w Gołkowicach.
  • Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
    Zainteresowanie konkursem i wysoki poziom świadczą o tym, że młodzież posiada dużą wrażliwość literacką, subtelne zainteresowania i wielki potencjał artystyczny. Miejmy nadzieję, że zaprezentowane talenty będą się mogły ponownie pokazać w innych odsłonach podobnych konkursów.
Gratulacje dla Organizatorów za udaną, imprezę!
Renata Jachimczak
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech