Portal - Stary Sącz
polski Środa - 12 sierpnia 2020 Hilarii, Juliana, Lecha     "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa" - George Orwell
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 3 (190) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu
ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP - odszedł ostatni z prymasów >wolnościowych<
Marzec - KALENDARIUM
Strona tytułowa
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Abdykacja papieża Benedykta XVI
Święty Edward, męczennik - 18 marca
I Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w LO w Staryn Sączu
Występ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Konkurs recytatorski - >Poezja Wisławy Szymborskiej<
Czciciele Świętej Kingi z kolędą u Sióstr Klarysek
Wolontariat caritasowy prosi o posłuchanie
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Rozmowa z Markiem Ziębą i Elżbietą Sroką
VIII Koncert Kolęd I Pastorałek - Inauguracja Roku Jana Joachima Czecha
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
JAK TO JEST >BYĆ KOBIETĄ
>Kochać - jak to łatwo powiedzieć<
Zmagania gimnazjalistów podczas Dnia Europejskiego w LO w Starym Sączu
Ponadregionalny Konkurs >Poznajemy Parki Krajobrazowe<
Post się zmaga z karnawałem
Trzecia edycja Festiwalu Podróży I Przygody Bonawentura
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
7 Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu
ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Markiem Reichelem
PWSZ OBJĘŁA PATRONATEM NAUKOWYM
STAROSĄDECKIE LO
 
26 lutego 2013 r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu miało miejsce podpisanie umowy o objęcie patronatem Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie ze Starego Sącza przez PWSZ. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu Ośrodków, m.in. dyrektor LO w Starym Sączu- pan mgr Krzysztof Szewczyk oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy- doc. dr Marek Reichel. Przed podpisaniem umowy zaprezentowano  możliwości oraz oferty dla uczniów i studentów tej uczelni. Po podpisaniu umowy doc.dr Marek Reichel udzielił odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
.

.
Ciekawi nas skąd wziął się pomysł na objęcie patronatem LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu przez Państwa uczelnię?
    - Pomysł powstał na wspólnym spotkaniu z Panem Dyrektorem ze względu na to, że Wasza szkoła jest zainteresowana prowadzeniem klas sportowych i klas związanych z ratownictwem medycznym, a my takie kierunki kształcenia również oferujemy. Chcielibyśmy, aby osoby, które do nas przychodzą były już w pewien sposób ukierunkowane i łatwiej potrafiły realizować program kształcenia, który narzuca uczelnia wyższa.
 
Jak będzie wyglądała współpraca uczelni z naszym LO?
    - Mam nadzieję, że będzie przebiegała na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim z zaangażowaniem dwóch instytutów m. in. Instytutu Kultury Fizycznej oraz Instytutu Zdrowia. Ta współpraca polegać ma głównie na tym, że będziecie mogli nas odwiedzać i realizować pewne przedmioty kształcenia razem ze studentami. Oferujemy także wyjazdy naszych wykładowców do waszej szkoły. Na uczelni działa także kilkanaście różnych Kół Naukowych np. Marketingu, Promocji Zdrowia oraz dwa koła w Instytucie Kultury Fizycznej, w działalności, których również będziecie mogli uczestniczyć.
 
Brzmi to bardzo ciekawie, a jakie korzyści z projektu będzie czerpać uczelnia oraz jej studenci?
    - Dla nas korzyścią jest to, że otwieramy się na otoczenie, a także promowanie uczelni oraz zmniejszanie dystansu pomiędzy sposobami nauczania w Liceum, a tymi, jakie obowiązują na uczelni. Te zajęcia pozwolą Wam łatwiej wstąpić w szeregi studentów.
 
Znane są już pierwsze plany na ten rok szkolny i akademicki w związku z projektem?
    - Tak, dziś na spotkaniu przedyskutowaliśmy ich część i pierwsza oferta związana jest z kołem dziennikarskim. Wkrótce odbędą się zajęcia z emisji głosu. Natomiast, jeżeli chodzi o dalsze plany współpracy, to na początku każdego roku szkolnego i akademickiego z dyrektorami tych instytutów zostaną wypracowane pewne szczegółowe plany współpracy. Do szkół partnerskich, których jest w tej chwili 15, będą trafiały nasze wydawnictwa, żeby Państwo mogli zapoznawać się z zainteresowaniami naukowymi naszych pracowników.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów w podjętych przedsięwzięciach.
Magdalena Myjak i Karolina Węglarz
uczennice klasy dziennikarskiej LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech