Portal - Stary Sącz
polski Środa - 12 sierpnia 2020 Hilarii, Juliana, Lecha     "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa" - George Orwell
Strona główna / Z Grodu Kingi -nr 3 (190) 2013 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące
ŚP.KARD.JÓZEF GLEMP - odszedł ostatni z prymasów >wolnościowych<
Marzec - KALENDARIUM
Strona tytułowa
Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta
Abdykacja papieża Benedykta XVI
Święty Edward, męczennik - 18 marca
I Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Gimnazjalistów w LO w Staryn Sączu
Występ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Konkurs recytatorski - >Poezja Wisławy Szymborskiej<
Czciciele Świętej Kingi z kolędą u Sióstr Klarysek
Wolontariat caritasowy prosi o posłuchanie
Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
Rozmowa z Markiem Ziębą i Elżbietą Sroką
VIII Koncert Kolęd I Pastorałek - Inauguracja Roku Jana Joachima Czecha
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
JAK TO JEST >BYĆ KOBIETĄ
>Kochać - jak to łatwo powiedzieć<
Zmagania gimnazjalistów podczas Dnia Europejskiego w LO w Starym Sączu
Ponadregionalny Konkurs >Poznajemy Parki Krajobrazowe<
Post się zmaga z karnawałem
Trzecia edycja Festiwalu Podróży I Przygody Bonawentura
Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu
7 Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera
Ogłoszenia i Kronika parafialna

.
Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywnie wspiera osoby niepracujące
 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy. Ponadto osoby te powinny być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pochodzić z terenu gminy Stary Sącz, a także korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Wstępna rekrutacja uczestników Projektu odbywa się od stycznia do lutego 2013 r. polega na telefonicznym oraz bezpośrednim kontakcie pracowników socjalnych z klientami OPS-u. Drugi etap to zorganizowanie spotkania informacyjno-rekrutacyjnego w dniu 12 marca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 23 (Kino „Sokół”) o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego będzie udzielana szczegółowa informacja dotycząca przebiegu projektu, a także krótkie podsumowanie poprzednich edycji z lat 2008-2012. Można także na bieżąco uzyskać informację o projekcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu ul.Stefana Batorego 15, tel 18 4462070.
     Na rok 2013 zaplanowano zrekrutować 46 osób. Projekt opiera się głównie na aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych tj. m.in.:
                        - trening interpersonalny
                        - prawo pracy
                        - higiena i wizaż
                        - zasady etykiety i savoir-vivru
                        - skuteczny na rynku pracy
                        - indywidualne doradztwo zawodowe.
 
W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów. Obok przedstawiono graficznie szeroki wachlarz kursów zawodowych zorganizowanych w roku 2012. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza zajęcia, których ukończenie zapewnia uzyskanie licencji lub preferowanych przez pracodawców certyfikatów. Można więc zdobyć prawo jazdy kategorii B, zdobyć uprawnienia obsługi koparko-ładowarki, żurawia wieżowego, lub licencje ochrony osób i mienia.
     Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie dochodowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne, które przybliżą beneficjentom piękno i różnorodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego.
 
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech