Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 25 lutego 2021 Almy, Cezarego, Jarosława      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 7-8 (230-231) 2016 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Tradycyjna jajecznica PTTK w zamku Stara Baśń
Światowe Dni Młodzieży w Starym Sączu
HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Starosądeccy uczniowie pojadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem
Przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Starym Sączu
NIEZWYKŁA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 14 maja 2016 r.
Lato w tradycji ludowej
Święta Kinga ustanowiona oficjalną patronką Starego Sącza
NIEZAPOMNIANE STAROSĄDECKIE PIELGRZYMOWANIE DO RZYMU
PIELGRZYMKA DO WŁOCH - 31 MAJA - 7 CZERWCA 2016 R.
Św.o.Stanisław Papczyński - życie i droga do świętości
Spłynęło strumieniem światło ufności - Augustyn (354-430)
Okładka

.
3 lipca - św.Tomasza Apostoła
    Tomasz, zwany także Didymos („bliźniak”), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom, a następnie w Indiach, gdzie został zaproszony przez tamtejszego króla jako architekt i budowniczy. Święty, zamiast budować pałac królewski, głosił Słowo Boże, a fundusze przeznaczone na kosztowną budowę oddawał ubogim. Na skutek jego nauk i licznych cudów król i mieszkańcy miasta nawrócili się i przyjęli wiarę chrześcijańską. Św.Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce i włócznia, którą go przeszyto oraz zwój.
.

. 
23 lipca - św.Brygidy Szwedzkiej
    Brygida urodziła się w 1303 r. w rodzinie spokrewnionej z dynastią królewską w Szwecji. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maryja Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. Trzy lata później zjawił się jej Chrystus na krzyżu. Wbrew swojej woli Brygida została wydana za syna gubernatora Ulfa Gotmarssona - doczekali się ósemki dzieci, a na wychowawców dla nich święta dobierała pedagogów o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Na jej prośbę jeden z kanoników, Maciej, przetłumaczył Pismo święte na język szwedzki, by Brygida mogła w nim się rozczytywać. Długie godziny poświęcała modlitwie. Mnożyła akty umartwienia i pokuty. Z poparciem króla, który na ten cel ofiarował posiadłość w Vadstena, i za zezwoleniem Stolicy Świętej, Brygida założyła nową rodzinę zakonną pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zwaną często „brygidkami”. W 1999 r. św.Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę współpatronką Europy. Św.Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. Jej atrybutami są: heraldyczny lew, korona; księga, którą pisze; ptasie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce i krzyż.
 
9 sierpnia - św.Teresy od Krzyża
    Edyta Stein urodziła się w 1891 r. we Wrocławiu, w żydowskiej rodzinie. Studiowała filozofię i fenomenologię, uważano ją za osobę z wielkimi zdolnościami intelektualnymi. Była ateistką dopóki po wojnie nie zetknęła się z autobiografią mistyczki św.Teresy z Avila. Po tej lekturze przyjęła chrzest i nowe imię - Teresa. Przez wiele lat uczyła w szkole i nikt nie wiedział, że złożyła śluby prywatne i właściwie żyła jak zakonnica. W 1934 r. oficjalnie przyjęła habit karmelitański. Została zgładzona w 1942 r. w Auschwitz. Jej beatyfikacji i kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II, ogłaszając ją patronką Europy.
 
24 sierpnia - św.Bartłomieja Apostoła
    W Ewangeliach Bartłomiej utożsamiany jest z Natanaelem i prawdopodobnie przez znajomość z nim Jezus został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie dokonał swego pierwszego cudu. Wedle apokryfów, po śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii, Indiach, Arabii i Etiopii. Z rozkazu pogańskich władz pojmano go, rozpięto na krzyżu głową w dół, wreszcie obdarto ze skóry i ścięto. Za patrona obrało go sobie wielu rzemieślników: garbarze, rzeźnicy, szewcy, górnicy, introligatorzy. Wzywa się go w przypadku chorób skóry, jest też uważany za patrona pasterzy, rolników, grzybiarzy i bartników.

Izabela Skrzypiec-Dagnan
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech