Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 25 lutego 2021 Almy, Cezarego, Jarosława      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 7-9 (254-256) 2018 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okładka
Kalendarium
Ogłoszenia parafialne i KRONIKA
XII Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjum kultur lokalnych
Konkurs fotograficzny
Jeszcze raz o konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Partnerstwo dla książki 2018
Oby takich działań było jak najwięcej
Rozmowa z Andrzejem Ramsem - artystą fotografikiem
SZTUKA DŹWIĘKÓW
40. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
Rozmowa z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem
Poświęcenie odrestaurowanej kapliczki „POD BOŻĄ MĘKĄ”
Spotkania lednickie młodych - tradycją festiwalu wiary
KLUCZ DO MŁODYCH?
Z kroniki ważniejszych wydarzeń parafialnych - (od maja do sierpnia 2018 r.)
O tajemnicy powołania i istocie kapłaństwa
Wrzesień w obrzędach ludowych

.
.
.
Na okładce:
     1. Anna Mikołajczyk-Niewiedział.
     2. Myriam Arbous.
     3. Manfred Cordes.
     4. Stanisław Gałoński oraz Stanisław Welanyk.
     5. Koncert zespołu Estravaganza.
        Prolog festiwalu Stara Lubownia.

Tył okładki:
     1. Omnia Beneficia - wyk. Stary Sącz CKIS Sokół.
     2. Piotr Matwiejczuk, Dorota Szwarcman,
        Dorota Kozińska, Marek Dyżewski.
     3. Jarosław Thiel - Wrocławska Orkiestra Barokowa
     4. Ensemble Hildebrandt 1719.
     5. Estravaganza.
     6. Ewa Chmielewska - Le Salon de la Paix.
     7. Krzysztof Urbaniak - Ensemble Hildebrandt 1719.
     8. Joanna Radziszewska - Harmonia sacra.
                      (Fot. i projekt Andrzej Rams)

Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech