Portal - Stary Sącz
polski Czwartek - 25 lutego 2021 Almy, Cezarego, Jarosława      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Strona główna / Z Grodu Kingi-nr 4-6 (263-265) 2019 r.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerstwo dla książki 2019
Ogłoszenia i Kronika parafialna
Święto Rodzin 2019 - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości…
Dla uczczenia 20. rocznicy wizyty papieskiej św.Jana Pawła II w Starym Sączu
Wspominamy Martę Dąbkowską - spotkanie z jej poezją
Rozmowa z Georgiem Weissem - dyrygentem Miejskiej Orkiestry w Starym Sączu
Uroczysta gala z okazji 100 rocznicy powstania Orkiestry w Starym Sączu
Nowa inicjatywa - ranking Genialni Lokalni Globalni
WYWIAD Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
Po dwudziestu latach - Andrzej Długosz
Wspomnienie - Jacek Lelek
SPRAWOZDANIE KO Wizyty Papieża Jana Pawła li na Sądecczyźnie
Sądecczyzna długo czekała na kanonizację matki Kingi
Organizacja pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza
Kanonizacja bł.Kingi. Przygotowania w Klasztorze Sióstr Klarysek
Wspomnienia w 20. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu
Msza Święta na ołtarzu papieskim w Starym Sączu w dniu Święta Rodziny
Kazanie wygłoszone 9 czerwca przez ks.Romana Stafina
40 rocznica święceń kapłańskich księdza Romana Stafina
Ludowe obchody dnia świętych Wojciecha i Jerzego
Kalendarium
Okładka

.
Partnerstwo dla książki 2019
 
    Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu:
 
MARATON LITERACKI - kwota dotacji: 18.900,00 zł
 
    W ramach realizacji tego projektu od czerwca do października 2019 roku zostanie zorganizowany cykl spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych w 40 bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego.
    Z czytelnikami w większości w grupach zorganizowanych spotkają się: Wojciech Widłak, Justyna Bednarek, Paweł Wakuła i Jarosław Kaczmarek.
   Celem realizowanego projektu będzie wzbogacenie działalności, rozszerzenie zakresu usług bibliotek oraz promocja czytelnictwa. Spotkania te będą rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze. Pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako placówki oferującej ciekawe formy spędzenia wolnego czasu.
    Zadania te będą realizowane przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.
 
Interaktywna Polska
Webmaster: Jan Czech